Şehirlerin Fonksiyonel Özellikleri

İnsanların tarımsal etkinliklere başlayıp yerleşik yaşama geçmeleri, şehirlerin ortaya çıkmasında ilk basamak olmuştur. Tarımsal açıdan verimli alanlarda kurulan ilk kırsal yerleşmeler, zamanla daha fazla nüfusu kendine çekmiştir. Bu yerleşimlerde tarımsal üretimin artması, zamanla ticaret sektörünü doğurmuş ve ürünlerin ticareti de ulaşım sektörünün gelişmesini sağlamıştır. Yerleşim yerinin gittikçe büyüyüp gelişmesi, şehrin yönetim ve korunma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Büyüyen şehrin alt yapı gereksinimleri yeni meslek alanlarını yaratmış ve hizmet sektörü gelişmiştir.

Sanayi Devrimi sonrasında kentlerin nüfusu daha hızlı artmaya başlamış ve teknolojik gelişmelerle birlikte büyük kentler, tüm insanlar için birer cazibe merkezi hâline gelmiştir. Günümüzde Dünya üzerinde bulunan tüm kentlerin büyüyüp gelişmesinde birçok fonksiyon birlikte etkili olmuştur. Ancak bu fonksiyonlardan biri, diğerlerine göre ön plana çıkıp o kentin fonksiyonel özelliğini belirlemiştir. Şimdi de öne çıkan fonksiyonlarına göre şehirleri inceleyelim.