Yerel Etkiye Sahip Şehirler

Dünya üzerinde yer alan şehirlerin önemli bir kısmıysa yerel etkiye sahiptir. Bu şehirlerin genel özelliği, nüfus miktarlarının az olması ve küresel ölçekte fonksiyonel özelliklerinin bulunmamasıdır.

Örneğin, Doğu Karadeniz’de yer alan Gümüşhane şehrinin (il merkezinin) nüfusu 53 bin dolayındadır (Fotoğraf 2.6 ve Harita 2.4). Şehrin en önemli fonksiyonel özelliği ise küçük ölçekli ve atölye tipi sanayidir.

Gümüşhane’de daha çok madencilik ve hayvancılığa dayalı sanayi tesisleri bulunur. Bu tesislerde üretilen ürünler, hem şehrin ihtiyacını karşılamakta hem de çevre şehirlere ve ilin kırsal kesimlerine ticareti yapılmaktadır.

Tüm bu özellikleri ile Gümüşhane, yerel etkiye sahip olan şehirlerden biridir.