Akdeniz Medeniyetleri

İklim koşulları ve su kaynakları elverişli olduğu için Akdeniz kıyıları, ilk medeniyetlerin kurulmuş olduğu alanlardan biridir. Bu alanlar, aynı zamanda tarım açısından verimli olduğundan tarım bu medeniyetlerin önemli bir ekonomik etkinliği olmuştur. Örneğin İyonya medeniyeti Büyük ve Küçük Menderes ovalarında, Lidya Gediz Ovası’nda, Roma medeniyeti İtalya’da Tiber Irmağı kıyısında kurulmuştur. Yunanlılar ve Fenikeliler de Akdeniz kıyılarında kurulmuş diğer medeniyetlerdendir. Akdeniz medeniyetleri, tarımın yanı sıra balıkçılık ve denizcilikle de uğraşmışlar ve önemli ticaret merkezleri kurmuşlardır. Akdeniz medeniyetleri ilk takvimi yapmış, tıp alanında önemli gelişmeler kaydetmiş, birçok filozof yetiştirmiş ve edebiyat alanında önemli eserler vermişlerdir. Örneğin tıp alanında önemli çalışmaları olan Hipokrates (Hipokrat), tarihin babası olarak kabul edilen Heredot, günümüzde hâlen edebî eserleri okunan Homeros İyonyalıydı.

Akdeniz medeniyetleri ayrıca kireçtaşı ve mermer kullanarak büyük tapınaklar ve tiyatrolar yapmışlardır. Bu yapılardan bazılarının kalıntıları günümüze kadar gelmiştir.