Çin Medeniyeti

Çin medeniyeti, Gökırmak ve Sarıırmak’ın kıyısında kurulmuştur. Bu akarsuların suladığı verimli alüvyal ovalara yerleşen Çinlilerin temel ekonomik etkinliği tarım olmuştur. Çinicilik ve ipekli dokuma alanında ilerleyen bu medeniyet, uzun bir süre dünyanın tek ipek üreten bölgesi olmuştur. Bu nedenle ticaret alanında da ilerlemişlerdir. Çinliler, yapılarda daha çok taş ve ahşap kullanmışlardır. Ülkenin kuzeyinde savunma için yapılan surlar, günümüzde hâlen yeryüzünün en uzun yapısıdır. Çin medeniyeti, birçok buluşa imza atmıştır. Kâğıdı, barut ve pusulayı bulanlar Çinlilerdir. Bu medeniyet, aynı zamanda felsefi alanda da çok ileri gitmiştir. Konfüçyüs ve Tao bu medeniyetin önemli filozoflarıdır.