Hint Medeniyeti

Hint medeniyeti, İndus ve Ganj (2.2.Harita) nehirlerinin kıyılarında kurulmuştur. Medeniyetin bu alanlara kurulmasının nedeni, verimli tarım alanlarının bulunması ve su kaynaklarının fazla olmasıdır. Bu medeniyetin temel ekonomik etkinliği tarımdı.

Ganj ve İndus nehirlerinin kıyıları pirinç üretimine oldukça elverişlidir. Pirinç, buğday ve arpaya göre daha besleyici ve verimliydi. Bu nedenle daha fazla nüfus besleyebilme özelliğine sahipti. Hint medeniyetinde, yapılarda daha çok taş kullanılmıştır. İlk medeniyetlerin kurulduğu yerler zamanla genişlemiştir. Bu duruma neden olan en önemli etkenler; nüfusun artması ve doğal kaynakların sınırlı olmasıdır. Bu nedenle artan nüfus; tarım, iklim ve su kaynakları bakımından elverişli olan diğer yerlere göç etmiştir. Yeni yerlere yerleşen topluluklardan bazıları daha önce kurulmuş medeniyetlerden etkilenmiş, bazıları da bir etkileşimde bulunmadan yeni bir medeniyet kurmuşlardır.