Türkiye’de Bölge Sınıflandırılması

Bölge, doğal veya beşerî bakımdan kendi içinde benzerlik gösteren ve bu özellikleri ile diğer yerlerden farklılık gösteren alanlardır. Bir ülkede birçok bölge çeşidi belirlenebilir. Örneğin Toroslar ve Kuzey Anadolu Dağları Türkiye’deki dağlık bölgeler içinde yer alır. Aynı şekilde Yıldız Dağları ve Taşeli Platosu seyrek nüfuslu bölgelerdendir. Akdeniz ve Ege kıyıları turizm bölgeleri içinde yer alırken geniş düzlüklere sahip ovalar tarım bölgelerini oluşturmaktadır.