Boru Hattı Ulaşımı

Günümüzde gelişmişliğin temel unsurlarından biri, enerji üretimi ve üretilen enerjinin verimli kullanımıdır. Bu durum enerji tüketim merkezlerinin çeşitli taşıma yolları ve boru hatlarıyla birbirine bağlanmasını zorunlu kılmaktadır.

Boru hatları, doğal gaz ve petrol gibi enerji kaynaklarının ve suyun taşınmasında kullanılmaktadır. Bu konuda Türkiye avantajlı bir bölgede bulunmaktadır. Çünkü Orta Doğu ve Hazar Denizi çevresi önemli enerji kaynaklarının bulunduğu alanlardır. Dünya petrol rezervinin %65’i, petrol üretiminin ise %30’u Orta Doğu’da bulunmaktadır. İran ve Rusya ile Hazar kıyısındaki ülkeler, dünyanın önemli doğal gaz üreticileridir. Bu bölgelerde üretilen enerji kaynakları, Türkiye üzerinden dünya pazarlarına sunulabilmektedir (4.4.Harita).

Ülkemizde faaliyette olan boru hatlarından biri “Mavi Akım” boru hattıdır. Bu boru hattı sayesinde, Rusya’daki doğal gaz Türkiye’ye taşınmaktadır (4.16.Fotoğraf). Bu hattın uzunluğu 1200 kmdir. 1997 yılında yapılan anlaşmaya göre Türkiye, Rusya’dan 25 yıl süreyle yılda 16 milyar m3 doğal gaz alacaktır. Türkiye’nin doğal gaz almaya başladığı yıl ise 2002’dir. Türkiye – Azerbaycan ve Gürcistan’ın ortak bir projesi olan Bakü- Tiflis- Ceyhan petrol boru hattı, 2006’da hizmete girmiştir. Bu boru hattı, Azerbaycan petrolünü Gürcistan ve Türkiye üzerinden diğer ülkelere ulaştırmaktadır. Boru projelerinden biri de Nabucco (Nabukko) boru hattıdır. Bu projenin amacı, Orta Asya Cumhuriyetlerinde üretilen doğal gazın Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınmasıdır.