Özel Göreli Konum Nedir?

Özel Göreli Konum – Göreceli Konum

Satranç tahtasında bir taşın yeri, harf ve rakamlardan oluşan bir sistemle ya da çevresinde bulunan diğer taşlarla gösterilir. Aynı şekilde dünya üzerinde bir yer de mutlak veya göreceli konum özellikleri ile gösterilir. Mutlak konum özellikleri söylenirken paralel ve meridyenlerden yararlanılır. Göreceli konumda ise o yerin çevresine göre ayırt edici özellikleri kullanılır.

Bir yerin; kıtalara, önemli ulaşım yollarına, su, yer altı-yer üstü kaynaklarına, üretim-tüketim bölgelerine, siyasi bölgelere ve yeryüzü şekillerine bağlı olarak ortaya çıkan kendine has özelliklerinin tümü göreceli konumu yani özel göreli konumu oluşturur.