Türkiye’de Havayolu Ulaşımı

Türkiye, diğer ulaşım sistemlerinde olduğu gibi coğrafi konumu gereği havayolu taşımacılığında da önemli bir potansiyele sahiptir. Özellikle Asya ve Avrupa arasındaki kısımda ülkemizin hava sahasının stratejik ve ekonomik önemi büyüktür.

Ülkemizde havayolu ulaşımının gelişimi, diğer ulaşım yollarına göre daha yenidir. Önceleri askerî amaçla kullanılan havayolları, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra sivil amaçla da kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye’desivil havacılık son 30 yılda gelişmiştir. Özellikle 1980’den sonra önemli gelişmeler yaşanmıştır. Havayolu ulaşımı, büyük ölçüde Türk Hava Yolları (THY) işletmesi tarafından gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde havayolu taşımacılığında son yıllarda özel işletmelerin de sayısı artmıştır. Ülkemizde son yıllarda havayolu taşımacılığı; iç ve dış hatlar yolcu ve kargo taşımacılığı ile giderek gelişmektedir. İl merkezlerimizin büyük bir bölümünde havalimanı ve havaalanı bulunmaktadır (4.3.Harita).

Atatürk Havalimanı (İstanbul), Türkiye’nin en büyük havalimanıdır. Bu liman, gerek yurt içi gerek yurt dışı ulaşımında büyük bir önem taşımaktadır. Esenboğa (Ankara), havayolu ulaşımında önemli bir yere sahip diğer bir havalimanıdır. Adnan Menderes (İzmir), Türkiye’nin üçüncü büyük havalimanıdır. Havalimanlarında hem iç hem de dış hatlara, yük ve yolcu taşınmaktadır. Adana ve Dalaman havalimanlarının da yük ve yolcu taşımacılığında gelişmiş bir kapasitesi vardır. Antalya, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum, Van, Malatya ve Konya başlıca havaalanı olan illerimizdendir. Başta Atatürk Havalimanı olmak üzere Antalya, Bodrum ve Dalaman havaalanları özellikle turizm döneminde daha işlek hâle gelmektedir.