Ulaşımın Ekonomiye Etkisi

Ülkemizde ulaşım sistemlerinin gelişmiş olduğu bölgeleri incelediğimizde buralarda genelde nüfusu yoğun ekonomik faaliyetlerin gelişmiş olduğunu görürüz. Ulaşımın, yerleşimlerin gelişmesine ve kalkınmasına çok büyük etkisi vardır. Mustafa Kemal Atatürk ulaşımın ekonomiye etkisini şöyle açıklamaktadır: “Ekonominin gelişmesinde başlıca lüzumlu olan yollar; demiryolları, limanlar, kara ve deniz ulaştırma vasıtaları, millî mevcudiyetin maddi ve siyasi kan damarlarıdır, refah ve kuvvet vasıtasıdır.”

Yolcu taşımacılığının çok olduğu alanlar, aynı zamanda nüfus yoğunluğu fazla olan büyük yerleşim birimleridir. Örneğin Türkiye’de ulaşımın en çok geliştiği yer İstanbul’dur. Bunun iki önemli nedeni vardır: Birincisi İstanbul’un nüfusunun fazla olması; diğeri ise sanayi, ticaret, ulaşım ve turizm gibi ekonomik etkinliklerin gelişmiş olmasıdır.

Türkiye’de ulaşım ağı, birinci derecede yerleşim birimlerini birbirine bağlamaktadır. Bu nedenle İstanbul, İzmir, Kayseri, Sivas, Gaziantep, Bursa, Erzurum ve Trabzon gibi merkezler eskiden beri önemli ulaşım ağlarının geçtiği merkezler olmuştur.

Ekonomik etkinlikler ile ulaşım ağları arasında da doğrudan bir etkileşim vardır. Örneğin ticari ürünlerin üretim alanlarından pazar alanlarına taşınması, ulaşım ağlarına bağlıdır. Bu nedenle ulaşım ağlarının gelişmiş olduğu merkezler, aynı zamanda önemli ticaret alanlarıdır.

Yeraltı kaynaklarının çıkarılması, işlenmesi ve tüketim alanlarına ulaştırılması da ulaşıma bağlıdır. Sanayileşmeyle birlikte ham maddenin elde edilmesi ve üretilenlerin pazarlanması için öncelikle ulaşım ağları geliştirilmektedir. Ülkemizde Osmanlı Dönemi’nde ilk demiryolu hattının İzmir ile Aydın arasında yapılmasının nedeni; bu alandaki ham maddelerin, özellikle pamuğun İzmir Limanı üzerinden Avrupa’ya ulaştırılmasıdır. Turizm etkinliğinde de ulaşım ağı çok önemlidir. Doğal ve tarihî değerlerin görülmesi için bu yerlere kadar giden yolların bulunması gerekir. Bu nedenle ulaşımın gelişmesi aynı zamanda turizmin de gelişmesini sağlamaktadır.

Tarım ve hayvancılık da ulaşımla etkileşim içindedir. Pazar için üretilen ürünlerin kısa sürede tüketim merkezlerine ulaştırılması ulaşım sayesinde gerçekleşmektedir. Örneğin Akdeniz kıyılarındaki tarım ürünlerinin önemli bir kısmı toplandıktan sonra bir gün içinde İstanbul, Konya, Kayseri ve Ankara gibi merkezlere ulaştırılmaktadır. Aynı şekilde Karadeniz kıyılarında avlanan balıklar da kısa süre içinde tüketim merkezlerine ulaştırılabilmektedir. Buna göre ulaşımın gelişmesi ekonomik etkinlikleri, ekonomik etkinliklerin gelişmesi ise ulaşımı etkilemektedir.