Transit Ticaret Nedir?

Bir ülke üzerinden gerçekleştirilen uluslararası ticarete transit ticaret denir.

Türkiye, konumundan dolayı transit ticarette önemli bir yere sahiptir. Asya ile Avrupa arasındaki en kısa demir ve karayolu Türkiye’den geçmektedir. Türkiye’nin batısında ekonomik olarak gelişmiş Avrupa ülkeleri, doğusunda ise zengin petrol yataklarına sahip Orta Doğu ülkeleri bulunmaktadır. Orta Doğu ülkelerindeki petrol yatakları Avrupa ile Orta Doğu ülkeleri arasında ticaretin gelişmesini sağlamıştır. Bu ülkeler arasındaki karayolu ulaşımı, büyük ölçüde Türkiye üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Bazı ülkelerden deniz yoluyla ülkemize gelen ürünler, limanlarda tırlara yüklenerek komşu ülkelere taşınmaktadır. Örneğin İran’a gidecek ürünler Trabzon Limanı’na getirilmekte, buradan tırlarla karayolu üzerinden İran’a taşınmaktadır.

İstanbul ve İzmir limanları da transit ticarette önemli bir yere sahiptir. Avrupa’dan karayoluyla gelen ürünler, Türkiye’ye Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı’ndan girmekte; buradan Habur Gümrük Kapısı başta olmak üzere bölgedeki diğer sınır kapılarından İran, Irak, Suriye gibi komşu ülkelere taşınmaktadır.

Transit ticaret sayesinde Türkiye önemli gelir elde etmektedir. Yabancı ülkelere ait araçlar, Türkiye topraklarından geçerken belirli bir ücret öderler. Bu araçlar, Türkiye’den geçerken bazı gereksinimlerini de karşılarlar. Böylece komşu ülkeler Türkiye üzerinden gerçekleştirdiği ticari faaliyetlerde Türkiye ekonomisine de belirli oranda katkıda bulunurlar.