Türkiye’de Arazi Kullanımı

Grafik 4.1’de görüldüğü gibi Türkiye arazisinin %31,1’i tarımsal faaliyetler için (ekili alan, nadas, meyvelik, zeytinlik, bağlık, sebzelik) kullanılmaktadır. Harita 4.1 ile bir Türkiye fiziki haritasını karşılaştırdığımızda, tarımsal faaliyetlerin genelde ovaların yaygın olduğu alanlarla örtüştüğünü söyleyebiliriz.

Türkiye topraklarının %18,6’sı ise çayırlar ve otlaklardır. Genelde Orta Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’daki platolar ile dağlarımızda orman üst sınırının üzerindeki alanlarda bulunan çayırlar ve otlaklar, daha çok büyük ve küçükbaş mera hayvancılığı için kullanılmaktadır.

2015 yılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının verilerine göre, topraklarımızın %28,6’lık bir kısmı ise ormanlarla kaplıdır. Son yıllarda azalmış olmakla birlikte, tarım ya da otlak alanı açmak amacıyla ormanlarımız tahrip edilmektedir.

Türkiye’de toprağın kullanıldığı önemli ekonomik faaliyetlerden biri de sanayidir. Özellikle killi toprakların yaygın olarak bulunduğu ülkemizde seramik, porselen, cam, çömlek, çimento, tuğla ve kiremit sanayileri gelişmiştir. İnşaat sektörünün de hızla geliştiği ülkemizde, hemen her kentte bir çimento, tuğla veya kiremit fabrikası görmek mümkündür.

Türkiye arazisinin bir bölümü ise madencilik ve yaylacılık faaliyetleri için kullanılmaktadır. Şehirlerin büyüyüp gelişmesi sonucunda ise şehirlerin etrafındaki verimli tarım topraklarının bir kısmı yerleşime açılmıştır. Türkiye arazisinin bir kısmı ise tam anlamıyla kullanılamamaktadır. Tuzlu ve kireçli kayaçların yaygın olduğu bölgelerde, kumulların bulunduğu alanlarda ve yüksek dağlarımızın buzullarla kaplı zirvelerinde araziden yararlanma en düşük seviyeye inmektedir.

Türkiye’de arazinin kullanım durumu ile Türkiye arazisinin eğim durumu arasında da büyük bir paralellik vardır. Türkiye engebeli ve dağlık bir ülke olduğu için arazisinin büyük çoğunluğu da eğimlidir. Ülkemiz yüz ölçümünün yaklaşık %78,7’si çok eğimli ve sarp yamaçlardan oluşmaktadır.