Türkiye’nin Doğal Güzellikleri

Türkiye, doğal güzellikleri bakımından avantajlı ülkelerden biridir. Yerşekilleri ve ikliminin çeşitliliği turizm potansiyelini de önemli ölçüde etkilemektedir. Ülkemiz 8000 km’yi aşan kıyı uzunluğuna sahiptir. Bu kıyıların büyük bir kısmı deniz turizmine elverişlidir.

Yaz döneminin uzun ve sıcak geçmesi, Akdeniz ve Ege kıyılarında deniz turizminin diğer kıyılara göre daha fazla gelişmesini sağlamıştır. Bu kıyılarda yaklaşık altı ay boyunca denize girilebilmektedir. Antalya, Muğla, Aydın ve İzmir kıyıları, deniz turizmine elverişli yerlerdendir. Karadeniz kıyılarının serin ve kumsallarının az olması, bu kıyılarda deniz turizminin diğer kıyılara göre daha az gelişmesine neden olmaktadır.

Yerşekilleri bakımından turistik değer taşıyan yerler daha çok Akdeniz kıyılarımızda yer almaktadır. Kalkerli bir yapıya sahip olan bölgede, çeşitli karstik şekiller oluşmuştur. Karain, İnsuyu, Damlataş (4.35. Fotoğraf), Cennet ve Cehennem mağaraları ile Manavgat, Düden, Kurşunlu çavlan ve çağlayanları buradaki başlıca turistik yerlerdir. Ege’de Pamukkale travertenleri, Orta Anadolu’da peribacaları (4.36.Fotoğraf) her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist çekmektedir.

 

Dağların geniş yer kapladığı Türkiye’de dağ turizmi de gelişmiştir. Uludağ, Ilgaz, Erciyes, Elmadağ, Palandöken ve Sarıkamış dağları kayak merkezleri durumundadır. Kaçkar, Bolkar, Aladağ, Ağrı Dağı ve Buzul Dağı dağcılık turizmine elverişlidir. Doğu Karadeniz Dağları ile Toroslar aynı zamanda yayla turizminin de geliştiği yerlerdir. Özellikle Doğu Karadeniz’de yaylalarda her yıl şenlikler ve panayırlar düzenlenmektedir.

Ülkemizde fay hatları çok olduğundan termal kaynaklar bakımından da zenginlik söz konusudur. Özellikle Güney Marmara ve Ege’deki termal turizmine elverişli olan yerler, her yıl çok sayıda turist çekmektedir. Bursa, Yalova, Afyon, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Denizli, Ankara, Sivas, Kırşehir ve Diyarbakır kaplıcaların bulunduğu yerlerin başlıcalarıdır. Türkiye, akarsu ve göller yönünden zengin bir ülkedir. Birçok göl, doğal güzelliğiyle çok sayıda turist çekmektedir. Bu göllerden bazıları millî park alanı olarak ilan edilmiştir. Van Gölü, Kuş Gölü, Yedigöller, Abant ve Uzungöl turistik değeri olan göllerden bazılarıdır.

Akarsulardan balık avlama ve su sporları yapmak amacıyla da yararlanılmaktadır. Çoruh (4.37.Fotoğraf), Göksu, Manavgat ve Fırat nehirleri rafting yapılan akarsulardandır. Bitki örtüsü yönünden de zengin olan Türkiye’de birçok yeşil alan devlet tarafından koruma altına alınmış ve millî park alanı olarak ilan edilmiştir. Çok çeşitli ağaç ve bitki türünün bulunduğu bu alanlar piknik ve dinlenme yeri olarak da ilgi çekmektedir. Bitki örtüsünün yanı sıra hayvan türleri bakımından da Türkiye zengin bir ülkedir. Kuş Gölü (4.38.Fotoğraf) (Balıkesir), Sultansazlığı (Kayseri), Seyfe Gölü (Kırşehir) ve Çukurova Deltası birçok kuş türünün barındığı alanlardır. Yabani hayvanlar yönünden de zengin bir çeşitliliğe sahip olan Türkiye, avcılık açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Yaban domuzu, yaban keçisi ve bazı kuş türleri en fazla avlanan hayvanlardır.