Turizm Ekonomiyi Nasıl Etkiler?

Dünya’da hızla gelişen sektörlerden biri olan turizm; istihdam oluşturma, döviz girdisi sağlama, vergi gelirlerinin artması gibi birçok ekonomik gelişmeye katkı sağlar. Bu yüzden Türkiye’de de turizmin gelişmesine bağlı olarak yeni iş alanları açılmış, ticaretin canlanması sağlanmıştır.

Turizme elverişli yerlerde açılan konaklama, lokanta ve alışveriş merkezleri nüfusun bir bölümüne iş olanağı yaratmıştır. Kentlerde ve turistik alanlarda otel, motel vb. konaklama yerleri ile tatil köylerinin sayısı da artmıştır. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında çok sayıda turistik tesis kurulmuştur. Bu durum aynı zamanda inşaat sektörünü de geliştirmiştir. Turizmden elde edilen dövizin ülke ekonomisine önemli katkıları bulunmaktadır. Ancak Türkiye’nin döviz girdisi, diğer Akdeniz ülkeleriyle kıyaslandığında düşük bir düzeydedir. Avrupa ülkelerinin gelirinde turizmin payı çok yüksektir.

Günümüzde turizmin ülke gelirine katkısı yüksektir ve turizmden elde edilen gelir her geçen gün artmaktadır. Turizm gıda, tekstil vb. maddelerin tüketimini artırmakta, ticaretin gelişmesine büyük bir katkıda bulunmaktadır. 1980 yılında Türkiye’ye gelen turist sayısı bir milyon civarında iken 2015 yılında bu sayı 41,1 milyona yaklaşmıştır. Gelen turist sayısının artması ulaşım, ticaret ve sanayinin gelişmesini hızlandırmaktadır.

Türkiye’nin kalkınmasında turizm önemli bir yere sahiptir. Örneğin 1980 yılında turizmin Gayri Safi Millî Hasıla (GSMH) içindeki payı %0,6 iken bu pay 2014 yılında %4,3’e yükselmiştir. Turizm potansiyeli yeterince kullanılırsa turizmden elde edilen gelir artacak ve Türkiye’nin kalkınması hızlanacaktır. Türkiye, Dünya’da en çok ziyaret edilen 17. sırada iken büyük bir hamle yaparak 2014 yılına gelindiğinde en çok ziyaret edilen 6. ülke olmuştur. Medeniyetin beşiği olan ülkemiz yapılacak planlarla daha çok ziyaret edilen ve buna bağlı olarak daha çok gelir elde eden ülke potansiyeline sahip olacaktır.