Türkiye’de Uygulanan Turizm Politikaları

Türkiye’de turizm politikalarının geliştirilmesi Cumhuriyet’in ilanından sonra Atatürk’ün girişimleriyle başlamıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında turizm etkinlikleri çoğunlukla azınlıklar tarafından gerçekleştirilmekteydi. Atatürk’ün emriyle kurulan Türk Seyyahin Cemiyeti turizm etkinlikleriyle ilgili ilk ulusal kuruluştur. Bu kuruluş, Türkiye’de turizmin geliştirilmesiyle ilgili gerçekleştirilen politikaların başlangıcı olmuştur.

1957’de Basın, Yayın ve Turizm Bakanlığının kurulmasıyla turizme daha çok önem verilmiştir. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın uygulanmaya başlandığı 1963’ten sonra turizm gelişmeye başlamıştır. Ancak 1980 yılına kadar geçen sürede turizm alanında yeterli bir gelişme gerçekleşmemiştir. 1982 yılında Turizm Teşvik Kanunu çıkarılmış, turizmcilere arazi ve kredi verilmiştir. Bu politikalar, turizmle ilgili yatırım yapanların sayısının artmasını sağlanmıştır. 1985 yılında turizm, “Kalkınmada Özel Önem Taşıyan Sektör” kapsamına alınmıştır. Yabancı sermayenin yatırımlar yapması turizm alanında önemli gelişmeler sağlamıştır. Turizm Bakanlığına bağlı kuruluşlar da turizmin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur. 1995’ten sonra turizm alanında önemli gelişmeler sağlanmış, 2015’e kadar geçen sürede bu alanda büyük gelişmeler gözlenmiş ve bu sürede Türkiye’ye gelen turist sayısı büyük ölçüde artmıştır (4.42.Fotoğraf). Ülkemizin kitle turizmine hizmet veren kıyı turizminin yanı sıra alternatif turizm (sağlık ve termal, kış sporları, dağ ve doğa, yayla, kongre ve fuar, yat, golf turizmi vb.) gibi turizm türleri açısından da eşsiz imkanları göz önünde bulundurularak turizmden alınacak payın arttırılması hedeflenmiştir.