DOKAP (Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Projesi)

Bu proje, Doğu Karadeniz’de yer alan Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt illerini kapsamaktadır. Bu bölgedeki başlıca ekonomik etkinlik tarım ve balıkçılıktır. Sanayi yeterince gelişmemiştir ve kişi başına düşen millî gelir düşüktür. Tarım, önemli bir ekonomik etkinlik olduğu hâlde tarım alanları dardır. Bölgede işsizliğin fazla olması göç olaylarının artmasına neden olmuştur. Ayrıca bölgenin kıyı kesiminde dağınık yerleşmenin yaygınlığı, arazinin çok engebeli olması ulaşım ve altyapı hizmetlerini güçleştirmektedir.

Bölge doğal kaynak potansiyeli bakımından zengindir. Bunların başlıcaları:

• Alternatif turizm olanakları fazladır (kış turizmi).
• Orman bakımından zengindir.
• Büyükbaş hayvancılığa elverişli gür çayır alanları fazladır.
• Nem ve yağış isteyen ürünlerin yetişme koşullarına sahiptir (5.9.Fotoğraf).

DOKAP’ın belirlemiş olduğu başlıca hedefler ve projeden beklentiler şunlardır:

• Doğu Karadeniz’in sosyo-ekonomik düzeyini yükseltmek,
• Yeni iş olanaklarının sağlanmasıyla bölge dışına göçleri azaltmak,
• Ekonomide sektör ve ürün çeşitliliğini artırmak,
• Turizm etkinliklerini geliştirmek,
• Ulaşım, iletişim ve altyapı hizmetlerini geliştirmek,
• Doğal kaynakları ve çevreyi koruyarak kalkınmayı sağlamaktır.