İzobar Haritaları ve İzobar Haritalarının Özellikleri Nelerdir?

Aynı basınç değerlerine sahip noktaların birleştirilmesiyle ortaya çıkan eğrilere izobar (eşbasınç) eğrisi denir. Bu eğrileri kullanarak çizdiğimiz haritalara ise izobar haritası denir.

Bu haritalar görünümü itibariyle eş yükselti (izohips) haritalarına benzer. Fakat izobar haritasında gösterilen değerler yükseltiyi değil basınç miktarını gösterir.

İzobar Harita
İzobar Harita

İzobar Haritalarının Özellikleri

 • Bir izobar eğrisi üzerindeki tüm noktalarda basınç değeri aynıdır.
 • Basınç değerleri milibar (mb) olarak ifade edilir.
 • İki izobar eğrisi arasındaki basınç farkı her zaman birbirine eşittir.
 • İç içe kapalı eğriler basınç merkezlerini gösterir. Gösterilen yer yüksek ya da alçak basınç merkezi olabilir. Basınç merkezinde yer alan A harfi alçak basıncı, Y harfi yüksek basıncı gösterir. Basınç merkezinin türünü basınç değerlerine bakarak da tespit edebiliriz.
 • İzobar haritaları o bölgedeki rüzgar hızı ve yönü hakkında da bilgi verir. İzobar eğrilerinin sıklaştığı yerlerde rüzgarın hızı yüksektir, seyrekleştiği yerlerde ise rüzgarların hızı azdır.
 • İzobar haritalarında cepheler gösterilebilir.

Hava basıncının yatay dağılımı izobarlar yardımıyla izobar haritasında gösterilir. İzobarlar, Dünya yüzeyinde aynı hava basıncına sahip yerleri bağlayan eğrilerdir.

Hava basıncı, daha doğrusu onun büyüklüğü, hava kütlelerinin daha küçük veya daha büyük coğrafi alanlarda hareketine neden olur. Eşit olmayan hava basıncı sonucu, siklonlar, antisiklonlar ve diğer tür hava kütle hareketleri meydana Barometre gelir.

Ek Coğrafya Bilgileri:

 • Atmosfer basıncı, 5.500 m yükseklikte, deniz düzeyi basıncının yarısından daha azdır.
 • İzobar haritalarında, genelde yılın en soğuk ayı Ocak ve en sıcak ayı Temmuz’daki ortalama izobarları gösterilir.
 • Siklon, her tarafı yüksek hava basıncıyla çevrili olan ve alçak hava basıncına sahip alandır.
 • Antisiklon, her tarafı alçak hava basıncıyla çevrili olan ve yüksek hava basıncına sahip alandır.
 • Dünya yüzeyinde daimi siklon ve antisiklon kuşakları vardır.

İzobar, izobar haritaları ve izobar haritalarının özellikleri konularına değindik. İzobar, izobar haritaları ve izobar haritalarının özellikleri konularında bildiklerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşırsanız seviniriz.