YHGP (Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi)

Bu proje Yeşilırmak Nehri’nin kaynağından denize döküldüğü yere kadar, sularını topladığı alanı kapsamaktadır. Bu havza içinde Tokat, Yozgat, Çorum ve Samsun illeri yer almaktadır. Bu bölge, Türkiye’nin gelişmişlik düzeyinin altında kalmaktadır. Bu nedenle bölgenin bir bütün olarak planlı bir şekilde kalkınmasının sağlanması hedeflenmiştir (5.10.Fotoğraf).

Bu projenin başlıca amaçları şunlardır:

• Yeşilırmak ve kollarında oluşan kirliliği önlemek,
• Bölgede erozyonu önleyici çalışmalar yapmak,
• Yeşilırmak’ın akış rejimini düzenlemek,
• Havzada bulunan yerleşim birimlerinin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmalarına yönelik her türlü çalışmaları yapmak,
• Arazi kullanımını planlamak,
• Turizmi geliştirmek,
• Ulaşım ve iletişimi geliştirmek,
• Tarım ve hayvancılığı geliştirmek.