ZBKP (Zonguldak, Bartın, Karabük Bölgesel Gelişme Projesi)

Bu proje 1997 yılında hazırlanmış olup Zonguldak, Bartın ve Karabük illerini kapsamaktadır. Bu bölgede hâkim olan ekonomik etkinlik, taş kömürü yataklarının işletilmesi ve demir çelik fabrikalarıdır. Ancak son yıllarda taş kömürü işletmeciliği (5.8.Fotoğraf) ve demir çelik fabrikalarındaki istihdamın azalması bölge halkının yeni iş olanaklarına yönelmesini ve mevcut işletmelerin kapasitelerinin iyileştirilmesini zorunlu hâle getirmiştir.

ZBK bölgesel gelişme projesinde taş kömürü işletmesi için ileri sürülen öneriler şunlardır:

• Yılda 2,8 milyon ton olan üretim korunarak işletme küçültülmeli,
• Verimli damar ve paneller seçilmeli,
• Madencilik yönetimi standardize edilmeli,
• Yeni ve modern yöntemler kullanarak ekipman yenilemesine gidilmeli,
• Personelin hizmet içi eğitimi sağlanmalı.

Proje çerçevesinde KARDEMİR (Karabük Demir Çelik Fabrikası) için ileri sürülen öneriler ise şunlardır:

• İşletmede modernizasyon ve yenileme yatırımları tamamlanmalı,
• Filyos’ta yapılacak liman yatırımı ile ham maddenin taşınması ucuza mal edilmeli,
• Atıkların değerlendirilmesinin sağlanacağı yeni yatırımlar yapılmalı,
• Çevreye duyarlı teknolojiler seçilerek sürdürülebilir gelişme ve ekonomik fayda sağlanmalıdır.

Bu önerilerin yanı sıra ormancılık, balıkçılık ve tarımla ilgili projeler de geliştirilmiştir. Tarımsal verimliliğin artırılması, balıkçılığın ve ormancılığın geliştirilmesi bölge halkının gelir düzeyini artıracaktır. Bölgede sanayinin geliştirilmesi de bu projede yer almaktadır.