Doğal Çevrenin Sınırlılığı

Doğal çevrenin; taş küre, hava küre, su küre ve canlılar küresinden oluştuğunu biliyorsunuz. Bu çevrede yaşamımızı sürdürmenin yanı sıra bunlardan çeşitli şekillerde de yararlanmaktayız. Özellikle teknolojinin gelişmesine bağlı olarak doğal çevre imkânlarından daha çok yararlanmaktayız. Örneğin İlk Çağ’ da topraktan çanak çömlek yapmak ve tarım ürünü yetiştirmek için yararlanılıyordu. Zamanla yerin çeşitli derinliklerinden madenler çıkarıldı ve toprak daha etkin bir şekilde kullanıldı. Günümüzde insanların ihtiyaçlarının çeşitlenmesi ve hızlı nüfus artışı doğal kaynakların daha hızlı tükenmesine neden olmaktadır. Ancak doğal kaynakların sınırlı olması insanları alternatif doğal kaynaklara yönlendirmiştir.

Tükenebilir kaynakların kullanımı planlamayı zorunlu kılmış ve bu doğrultuda sürdürülebilir kullanma kavramı ortaya çıkmıştır. Sürdürülebilir kullanım, doğal kaynakların uzun dönemde yok olmayacak şekilde ve oranda kullanımını ifade etmektedir. Böylece doğal kaynakların bugünkü ve gelecekteki kuşakların ihtiyaçlarını karşılaması öngörülmektedir. Bir doğal kaynağın sürdürülebilir olması için o kaynağın yenilenebilir özellikte olması gerekir (7.1.Fotoğraf). Çünkü yenilenemeyen kaynakların rezervi sınırlı olduğundan bir süre sonra tükenecektir. Doğal kaynakların sürdürülebilir olması için o doğal kaynağın bilinçli bir şekilde kullanılması gerekir.