Çevre Planlaması Nedir?

Doğal kaynakların yönetimi bakımından çevre planlaması büyük bir önem taşımaktadır. Çevre yönetimi, birinci derecede insanın çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirmeyi hedeflemektedir. Çevre planlamasında çevre sorunları ortaya çıktıktan sonra bunların etkilerini yok etmeye yönelik önlemler almaktan çok çevre sorunlarının oluşmasını önlemeye yönelik çalışmalar yapılır. Bu amaçla çeşitli yerel ve ülke düzeyinde örgütler kurulur. Çünkü bu sorunları çözmek planlama, organizasyon ve denetlemeyle mümkündür. Yerel veya ülke genelinde gerçekleştirilen örgütlenmelerle riskler ortaya konulur. Sonra bu sorunların ortaya çıkış nedenleri belirlenir. Bunları önlemek için yapılması gerekenler ortaya konur. Bu amaçla halk bilinçlendirilir ve çevre sorunlarının ortaya çıkmasını önlemeye yönelik görev paylaşımı yapılır. Çevre yönetiminin amacına ulaşabilmesi için vatandaşların sürece aktif olarak katılmaları ve çevreye zarar veren davranışlarını değiştirmeleri sağlanır.