Coğrafya’nın Konusu Nedir? Coğrafyanın Konuları Nelerdir?

– Atmosferde meydana gelen hava olayları (yağış, rüzgar, sıcaklık değişmeleri, nemlilik).
– Akarsular, göller ve denizlerin özellikleri,
– Ağaç, çalı ve ot topluluklarının özellikleri,
– Çeşitli yeryüzü şekillerinin özellikleri,
– Toprakların özellikleri,
– Deprem, sel, çığ, heyelan, don, dolu, fırtına gibi doğal afetler.
– İnsanların topluluk olarak sahip oldukları ve yaşayabilmek için yaptıkları ekonomik etkinlikler.
– Nüfusun çeşitli özellikleri (artışı, eksilmesi, göçler ile nüfusun ekonomik ve sosyal özellikleri).
– İnsanların yaşadığı yerleşim birimleri ve bunların özellikleri.
– Tarım, ticaret, sanayi, turizm faaliyetleri.
– Karşılaştıkları çevre sorunları ve bunlara çözüm yolları.