Dalga Aşındırma Şekilleri Nelerdir?

Falez

Yüksek kıyılarda dalganın zamanla kıyıyı alttan oyması ile oluşan dik kıyı şekline falez denir.

Aşınım Platformu (Abrazyon)

Gerileyen kıyı çizgisi ile eski kıyı çizgisi arasında uzanan, dalga aşınımının oluşturduğu düzlüklerdir.

Kıyı Mağarası ve Doğal Köprüler

Dalgalar, falezlerin alt kısmını daha hızlı aşındırır. Bu aşındırma sonucunda karaya doğru küçük mağaralar oluşur.

Ayrıca bu mağaraların içten birleşmesi ile doğal köprüler meydana gelir.