Dalga Biriktirme Şekilleri Nelerdir?

Kıyı Oku

Dalgaların taşıdığı materyalleri denize doğru biriktirmesiyle oluşan çıkıntılardır.

Genellikle birbirine ters yönde iki akıntının karşılaştığı alanlarda oluşur.

Tombolo

Ada ile karayı birbirine bağlayan kıyı okuna tombolo denir.

Kıyı Set Gölü (Lagün)

Bir körfezin denize açıldığı kısmın bir kıyı oku ile kapanmasıyla oluşmuş göllerdir.

Kumsal

Dalgaların getirdiği materyalleri kıyıda biriktirmesi ile oluşur.