Doğal Mirasları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır?

Doğal mirasların korunması için devletlerin ve bireylerin yapabileceği birçok etkinlik bulunmaktadır. Bu konuda birinci derecede görev devletlere düşmektedir.

Doğal miras alanlarının koruma altına alınması ve bu alanların korunması devlet politikası olmalıdır. Bunların yanı sıra devletin yapması gerekenler şunlardır:

• Doğal kaynakların korunması ve zarar görmüş yerlerin yeniden kazanılması için kaynak ayrılmalı ve plan yapılmalıdır.

• Doğal ortamın kirlenmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

• Çevre bilincini yerleştirmek için eğitim programları geliştirilmelidir.

• Avcılık kontrol altına alınmalıdır.

• Turizm alanları kontrol edilmeli, çevreye zarar verecek yerlere turistik tesis yapımı yasaklanmalıdır.

• Uluslararası öneme sahip olan doğal alanların korunması için uluslararası sözleşmelere katılınmalı. Devletin yanı sıra bireyler de dünya miras alanlarının korunmasına yardımcı olmalı ve sürdürülebilir bir dünya için mücadele etmelidir.