Dünyanın Önemli Hammadde Alanları

İnsanların temel ihtiyaçlarının başında besinler gelmektedir. Bu nedenle de dünya üzerinde ticareti yapılan ilk ürünler tarımsal ve hayvansal ham maddeler olmuştur. Günümüzde de tarımsal ve hayvansal ürünler ile balık ürünleri, ticareti yapılan önemli mallar arasında yer almaktadır.

İklim koşullarının uygun, toprağın verimli ve su kaynaklarının fazla olduğu bölgelerde tarımsal ham madde de yoğundur (Harita 5.2). Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Çin ve Hindistan gibi ülkeler tarımsal ham madde üretiminin en yoğun olduğu bölgeler arasındadır. Bu bölgelerde insanların temel besin maddesi olan buğday, mısır ve çeltik gibi tahılların üretimi fazladır.

Geniş ve verimli çayırların bulunduğu alanlarda ise hayvancılık faaliyetleri gelişmiştir. Dünya üzerinde küçükbaş hayvan sayısı bakımından Çin, Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere ve Güney Afrika Cumhuriyeti, büyükbaş hayvan sayısı bakımından ise Hindistan, Çin, Brezilya ve Amerika Birleşik Devletleri ilk sıralarda yer almaktadır.

Dünyada en fazla balık avlanan alanlar ile okyanus akıntıları arasında büyük bir paralellik vardır. Açık deniz balıkçılığı yaparak en fazla balık avlayan ülkeler Japonya, Norveç, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, İzlanda ve Peru’dur.

Küresel ticarette tarımsal ve hayvansal ham maddeler önemlidir. Ancak günümüzün temel küresel ticaret mallarının başında enerji kaynakları gelmektedir. Başta petrol, doğal gaz ve kömür olmak üzere birçok yenilenemeyen enerji kaynağının rezervlerinin bulunduğu yerler stratejik öneme sahiptir. Aynı zamanda bu alanlar dünyanın en önemli ham madde alanları olarak da kabul edilir. Orman bakımından zengin olan alanlar da dünyanın önemli ham madde alanları arasında yer alır.