Farklı Ülkelerde Tarım ve Ekonomi İlişkileri

Ekonomik açıdan geri kalmış ülkeler, tarımsal faaliyetleri daha çok temel ihtiyaçlarını karşılamak için yapar. Ekstansif ( geleneksel) tarım tekniklerinin uygulandığı bu ülkelerde tarımda makine, ilaç ve gübre kullanımı az, sulama ve toprak bakımı ise yetersizdir (Fotoğraf 6.9). Bu tip ülkelerde üretilen ürünler, ülke içerisinde tüketilmekte hatta diğer ülkelerden tarım ürünü alınmaktadır. Bu ülkelerde et ve süt gibi hayvansal ürünlerin verimi de oldukça düşüktür. Ekonomik açıdan geri kalmış bazı ülkelerde ise doğal koşulların da etkisiyle bir ürün fazla miktarda yetişir. Örneğin tropikal ada ülkelerinde başta muz olmak üzere birçok tropikal meyve doğal koşullara bağlı olarak bol miktarda yetişmektedir. Bu tip ülkelerde tarımsal ürünler en önemli dış satım malıdır. Ekstansif tarım yöntemlerinin uygulandığı ülkelerde kırsal ve tarımla uğraşan nüfus fazla, tarımdan elde edilen gelir düşüktür.

Ekonomik açıdan gelişmiş olan ülkelerde ise tarımsal faaliyetler, temel ihtiyaçları karşılamak ve üretimin fazla olduğu durumlarda diğer ülkelere ihraç etmek amacıyla yapılır. Bu tip ülkelerde intansif (modern) teknikler uygulandığı için tarımsal verim yüksektir (Fotoğraf 6.10). Tarımda makine, ilaç ve gübre kullanımı yaygındır. Sulama ve toprak bakımı düzenli bir şekilde yapılır. Ekonomik açıdan gelişmiş olan ülkelerde hayvanlardan elde edilen et ve süt verimi de yüksektir. Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Fransa, Almanya gibi ülkelerde tarımsal ve hayvansal verim yüksek, tarımla uğraşan nüfus ise azdır. Ekonomik açıdan kalkınmış ülkelerde tarımsal faaliyetlerden elde edilen gelir, geri kalmış ülkelere göre çok daha fazla olmasına karşın, bu ülkelerde sanayi ve hizmet sektörleri çok daha gelişmiş olduğundan tarımın millî gelir içerisindeki payı azdır.