Küresel Ticaret

Kâr amacıyla mal ve hizmetlerin alım ve satım işlemlerinin tamamına ticaret adı verilmektedir. Günümüzde ticareti yapılmayan bir mal ya da hizmet yok gibidir. Dünyanın her köşesinde üretilen herhangi bir ürün, kâr elde edebilmek için talebin fazla olduğu yerlere gönderilir.

Bir ürünün ticaretinin gerçekleşmesinde üç önemli unsur rol oynar. Örneğin temel gıdalarımızdan biri olan ekmeğin ticareti yapılacaksa bunun için öncelikle ham maddeye yani buğdaya ihtiyaç vardır. Ancak buğdayı ham hâlde tüketmek mümkün değildir. Buğdaydan önce un, sonra da ekmek elde edilmesi için ikinci aşamaya yani üretime geçilmesi gerekir. Üretilen ekmekten kâr elde edebilmek için bu ürünün, tüketimin fazla olduğu yerlere ulaştırılması gerekir. Tüketimin gerçekleştiği bu yerler, pazar olarak ifade edilir.

Ticaretin bu üç unsuru arasında sıkı bir ilişki söz konusudur. Bu unsurlardan biri olmadan ticaret faaliyetinin gerçekleşmesi beklenemez. Örneğin, ham madde yoksa üretim ve tüketim de yoktur. Tüketim yani pazar yoksa ham maddenin elde edilmesine ve üretime de gerek yoktur (Şema 5.2).

Bir yöre, bölüm, bölge ve ülke içerisinde gerçekleşen iç ticaret faaliyetlerinin yanı sıra dünya ekonomisini etkileyen asıl faaliyet küresel ticaret faaliyetleridir. Küresel ticaret faaliyetinin ortaya çıkmasındaki temel neden, günümüzde hiçbir ülkenin kendi ihtiyaçlarını kendisinin üretebileceği kaynaklara veya kapasiteye sahip olmamasıdır. Her ülke kendi ürettiği fazla malı diğer ülkelere satarken, ihtiyaç duyduğu malları ise diğer ülkelerden satın alır.

Ekonomik açıdan kalkınmış olan ülkeler, diğer ülkelerden genellikle ham madde satın alır. Satın aldıkları ham maddeden değişik ürünler üreten bu ülkeler, ürettikleri ürünleri hem kendi ülkelerine hem de diğer ülkelere pazarlar. Ekonomik açıdan kalkınmamış ülkeler ise diğer ülkelere işlenmemiş ya da yarı işlenmiş ham madde satar ve işlenmiş ürünleri satın alır. Bu durumun en önemli nedeni ise kalkınmamış ülkelerin ham maddeleri işleyecek sanayi kuruluşlarına veya bu sanayi kuruluşları için gerekli olan enerji kaynaklarına ve sermayeye sahip olmamalarıdır.