Millî Parklar

Ender görülen doğal güzelliklerin, bitki ve hayvan türlerinin veya kültürel kaynakların korunması amacıyla kurulan ve çoğunlukla insan yerleşimine izin verilmeyen bölgelere millî park adı verilir. Dünya üzerinde yer alan binlerce millî park ve doğa rezerv alanlarında, farklı ekosistemler doğal bir şekilde varlıklarını sürdürmektedir.

Millî park uygulaması resmî olarak ilk kez 1872 yılında Yellowstone (Yellovsıton) Millî Parkı’nın kurulması ile Amerika Birleşik Devletleri’nde başlamıştır. Günümüzde en çok millî parkın bulunduğu kıtalar Amerika ve Afrika Kıtaları iken, en çok millî parkın olduğu ülkelerse Çin ve Amerika Birleşik Devletleri’dir. Bazı ülkelerde bu tip doğal alanlar oldukça geniş alanlar kaplamaktadır. Uluslararası Doğa Koruma Birliği’nin verilerine göre Afrika ülkelerinden Zambiya’da yer alan 20 millî park ülke yüz ölçümünün %32’sini, Orta Amerika ülkelerinden Belize’de bulunan 56 millî park ise ülke yüz ölçümünün %38’ini oluşturmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri’nin kuzey kesimlerinde yer alan Yellowstone (Yellovsıton) Bölgesi, 1872 yılında millî park ilan edilmiştir. Yaklaşık 9 bin kilometrekarelik alan kaplayan millî park, sayıları 300’den fazla olan gayzerleri ile tanınmaktadır. Bunun dışında 300 kadar şelale, 100’den fazla hayvan türü, 200 tanesi endemik olmak üzere 1100 çeşit bitki türü bulunmaktadır. Millî park, faylarla kaplı ve sıcak su kaynakları bakımından zengin bir bölgedir. Özellikle gayzerlerin yaydığı ısı, bitkilerin kış aylarında karla örtülmesini engellemekte ve bu nedenle göç eden birçok kuş türü, kış aylarını bu millî parkta geçirebilmektedir. Yılda ortalama 3 milyon kişinin ziyaret ettiği Yellowstone Millî Parkı’nın sembolü ise her 91 dakikada sıcak su ve buhar püskürten Old Faithful (Old Feyitful) Gayzeri’dir.