Türkiye’de Kaya Düşmesi

Türkiye’de görülen bir diğer kütle hareketi ise kaya düşmesi olayıdır. Arazinin engebeli ve eğimli, bitki örtüsünün seyrek olduğu yamaçlarda görülen bu doğa olayı, zaman zaman can ve mal kayıplarına da yol açmaktadır (Fotoğraf 4.34).

Afet İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre 1950-2010 yılları arasında ülkemizde 2956 kaya düşmesi olayı yaşanmış ve bu olaydan etkilenen afetzede sayısı ise 19 422 kişi olmuştur. Kayseri, 279 olayla kaya düşmesi afetinin en fazla görüldüğü il olmuş ve bu ili Erzurum, Nevşehir, Adıyaman ve Sivas illeri takip etmiştir (Harita 4.6). Toplam afetzede sayısına bakıldığında da Kayseri ili, 2934 afetzedeyle kaya düşmesi olayından en fazla zarar gören ilimiz durumundadır.