Dış Kuvvetler Türkiye’yi Nasıl Şekillendirir?

Yer şekillerinde aşınma, taşıma ve biriktirme yapan kuvvetlerdir. Atmosfer kökenlidir. Atmosferdeki bütün olaylar ise kaynağını güneş enerjisinden alır.

İç kuvvetlerle yeryüzünde oluşan ana yapılar (Kıtalar, dağlar, düzlükler) dış güçlerin etkisiyle aşınırlar.

  • Akarsu aşındırması nemli ve yağışlı bölgelerde,
  • Rüzgar aşındırması çöllerde,
  •  Buzul aşındırması kutup çevresinde,
  • Dalga aşındırması ise kıyılarda etkilidir.

Dış kuvvetlerin etkisiyle yüksek yerler aşınmakta ve çukurluklara dolmaktadır. Yani dış kuvvetlerin amacı yeryüzünü düzleştirmektir. Ancak İç Kuvvetlerle oluşan yapıcı şekiller sürekli olduğundan yeryüzünün tamamen düzleşmesi mümkün değildir.

Dış kuvvetlerin yeryüzünü şekillendirme aşamaları:

  • Taşların çözülmesi
  • Toprak oluşumu
  • Toprağın taşınması