Türkiye’de Rüzgâr Aşındırma ve Biriktirme Şekilleri Nelerdir?

Özellikle çöl, kurak ve yarı kurak iklim alanlarında etkilidir.

Rüzgar küçük toprak parçalarını havalandırır, bunları parçalayarak ya da diğer kayalara çarparak aşındırma, farklı bölgelere taşıyarak ise biriktirme yapar.

Genel olarak rüzgar aşındırmasının fazla olduğu yerlerde: Bitki örtüsü zayıf, yağış miktarı az, fiziksel aşındırma fazladır.

 Rüzgar Aşındırma Şekilleri

Mantar Kaya

Rüzgar aşındırması daha çok yüzeyde etkilidir. Sert bir kayayı sürekli alttan aşındıran rüzgar üzeri geniş altı dar bir kaya oluşturur. Buna mantar kaya denir.

Şahit Kaya

Mantar kaya ile aynı şekilde oluşmuştur. Ancak burada rüzgar zemini fazla aşındıramamıştır.

Tafoni

Kayaların içindeki yumuşak bölümlerin aşınmasıyla ortaya çıkan gözeneklerdir.

Yardang

Rüzgarın esiş yönüne paralel uzanan tepelere yardang denir.

Rüzgar Biriktirme Şekilleri

Kum Tepeleri

Rüzgarın sürüklediği kum tanelerinin doğal bir engele takılarak birikmesiyle oluşur.

Barkan

Rüzgarın esiş yönünün tam tersi yönde açılmış hilal şeklindeki kum tepelerine denir.

Lös

Kumların taşıdığı ince materyalleri biriktirmesiyle oluşan depolara lös denir.