Dünyanın Güneşe Uzak ve Yakın Olduğu Tarihler

Dünya ve Güneş Sistemi

Dünyanın güneşe uzaklığı 149,597,870 km’dir ve buna bir astronomik birim (AU) denir. Güneş sisteminin Samanyolu’nun merkezinden 25-28 bin ışık yılı kadar uzaklıkta olduğu sanılmaktadır. Güneş sistemindeki gezegenler her zaman aynı yörünge üzerinde aynı zaman içerisinde hareket ederler. Bunu bulan ilk kişi Johannes Kepler (1571-1630)’dir. Güneş Sistemi içerisinde bilinen 8 gezegen vardır. Gezegenlerin Güneş etrafında dönüşleri saat yönünün tersine (batıdan doğuya)’dır. Güneş sistemindeki gezegenler: Merkür, Venüs, Mars, Dünya, Jupiter, Satürn, Uranüs ve Neptün’dür.

Dünya, Güneş’in etrafındaki yolculuğuna devam ederken, gündüz süresi, sıcaklık ve diğer olaylarla ilgili değişiklikler yaşanmaktadır. Bu değişiklikler temel olarak Dünya’nın eksen eğikliğinden kaynaklanmaktadır (Akt.Fredericks & Cheesebrough, 1998).

Dünyamız bazen güneşe yaklaşır, bazen güneşten uzaklaşır. Dünyanın güneşe en yakın olduğu tarih 3 ocaktır. Dünyanın güneşe en uzak olduğu tarih ise 4 temmuzdur.

Güneş ve Diğer Gezegenler
Güneş ve Diğer Gezegenler

Dünya güneşe yaklaşınca güneşin çekim kuvveti artar. Böylece dünya güneş çevresinde daha hızlı dönmeye başlar. Sonuçta şubat ayı 28 gündür. Dünya güneşten uzaklaşınca çekim kuvveti ve hız azalır.

Kısacası elipsoid yörünge mevsim sürelerinin farklı olmasında etkilidir. Dünyamızın yörüngesi daire biçiminde olsaydı; mevsim süreleri birbirine eşit olacaktı.

Günöte ve Günberi Nedir?

Dünyanın güneşe olan uzaklığı ve yakınlığı coğrafya biliminde günöte ve günberi olarak ifade edilmektedir. Coğrafya biliminde temel terimler olarak Günberi için Perihel, Günöte için Afel kullanılmaktadır.

Dünyanın Güneş Etrafındaki Turu
Dünyanın Güneş Etrafındaki Turu

Günberi (Perihel) Nedir?

Dünyanın güneş etrafında dönmesi sırasında bazen güneşe yaklaştığı gibi bazen de güneşten uzaklaşmaktadır. İşte dünyanın güneşe en yakın olduğu zamana Günberi (Perihel) adı verilmektedir.

Günberi kelimesi Güneş ve beri kelimelerinin birleşmesinden türemiştir. Beri kelimesinin Türkçedeki karşılığı “yakın”dır. Güneşe yakın olmak manasında Güneş kelimesinin kısaltılmışı Gün ve yakın manasına gelen beri kelimeleri birleştirilerek Günberi kelimesi türetilmiştir.

Dünyanın güneşe en yakın olduğu tarih ise 3 Ocak’tır.

Günöte (Afel) Nedir?

Günöte; Dünyanın güneş sisteminden en uzak olduğu zamanı ifade etmek için Coğrafya biliminin kullandığı bir terimdir.

Dünyamız güneş etrafında dönerken güneşten uzaklaştığı zamanlar olmaktadır. Güneşten en uzak olduğu zamanı ifade etmek için ise Güneş ve öte kelimelerinin birleşiminden türetilmiş olan Günöte (Afel) kelimesi kullanılmaktadır.

Dünyanın güneşe en uzak olduğu tarih ise 4 Temmuz’dur.

Dünya Neden Güneşten Uzaklaşır ve Yakınlaşır?

Dünyanın kutuplardan hafif basık, ekvatordan şişkin bir yapısı vardır, bu yapı dünyaya has geoit bir şekildir. Dünyanın geoit şekli, kendi ekseninde dönmesi sırasında merkez kaç kuvveti ile savrulması neticesinde oluşmuştur.

Dünyamız güneş etrafındaki turunu 1 yıl olarak bildiğimiz 365 gün 6 saatte tamamlar. Dünyanın güneş etrafındaki turu yumurtaya benzer bir şekil çizmektedir. Bu nedenle dünya güneşe yakınlaşıp, uzaklaşmaktadır.

Dünyanın şekli nedeniyle güneşe en yakın olduğu ve en uzak olduğu zamanlar olmaktadır. Günöte ve Günberi zamanları bu nedenle meydana gelmiştir.

Güneş sisteminde bulunan diğer gezegenlerde zaman zaman güneşe yakınlaşır ve uzaklaşır. Günberi ve Günöte terimleri bu gezegenler içinde kullanılmaktadır.