Doğal Unsurlar Nelerdir?

Coğrafya yeryüzünde doğal ya da doğal olmayan olaylar arasında meydana gelen karşılıklı etkileşimi inceler. Yeryüzünde meydana gelen doğal olayların oluşumunda doğal unsurlar etkilidir.

Doğal Unsurlar Nelerdir?

Doğal unsur deyince hepinizin aklına dağlar ovalar ağaçlar, denizler gelir. Tabi ki doğal unsurlar sadece bunlarla sınırlı değildir.

Doğal unsurlar, doğada insan etkisi olmaksızın kendiliğinden var olan her şeyi konu edinir.

Bazı doğal unsurlar; atmosfer, taşlar, su kaynakları, topraklar bitki örtüsü, hayvanlar ve mikro organizmalardır. Bunların hepsi doğal unsurlar konusu içerisindedir ve coğrafyanın alanına dahildir.

Doğal Unsurlar: Tavşan
Doğal Unsurlar: Tavşan

Coğrafya sadece doğal olan unsurları değil, doğal olmayan unsurları da inceler. Bu unsurlar insan etkisiyle ortaya çıktığı için onlara beşeri unsurlar adını veriyoruz.

Bazı beşeri unsurlar şunlardır; sanayiler, barajlar, tarihi eserler, köprüler, yollar gibi.

Ahşap ev
Ahşap ev

Doğal Unsurlar ve Coğrafya Bilimi

Coğrafya, insan ve doğa etkileşimi inceler. Bu anlamda doğanın insana sunmuş olduğu şartlar ve bunun sonucunda ortaya çıkan değişikliklerde coğrafyanın konusudur.

Doğal şartlar nedeniyle, insanların beslenmesi, barınması, giyinmesi veya kültürü farklılık gösterebilir. Örneğin, Eskimolar genelde balıkla beslenirler ve pirinç yemezler. Güneydoğu Asya’daki insanlar ise daha çok pirinçle beslenirler. Soğuk kuşakta insanlar kalın kıyafetler giyerken, Afrika’da insanlar neden daha az kıyafet giyerler. Bazı yerlerde insanlar taştan kerpiçten evler inşa ederken bazı yerlerde ahşap evler yapılır.

Aslında tüm bu farklılıklar, coğrafyada doğanın insana sunmuş olduğu imkanlardan kaynaklanır. İmkanlar değiştikçe insanların yaşam şartları veya ekonomik faaliyetlerde farklılık gösterir. Dolayısıyla insan ve doğa karşılıklı etkileşim halindedir.

Ayrıca bakınız:

“Doğal Unsurlar Nelerdir?” üzerine bir yorum

Yorum yapın