Doğanın Emrinde miyiz?

Doğanın emrinde miyiz konu başlığı altında insan ve doğal çevre etkileşimini bilimsel olarak inceleyelim.

İnsan doğal çevrenin bir parçası olduğu için sürekli olarak onunla karşılıklı etkileşim halinde olmuştur. Bazen doğal çevrenin etkisi insanın etkisine göre daha baskın çıkabilir. Örneğin, soğuk kuşakta sıcaklık değerleri çok düşük olduğu için insanlar kalın kıyafetler giyinme ihtiyacı duyabilirler, bu durum doğanın insan üzerinde yaratmış olduğu bir etkiye örnektir. İnsanların çöl bölgelerinde su ihtiyaçlarını karşılamak için açtıkları kuyuları kullanmalarını da insanların doğa üzerindeki etkileşimine örnek olarak inceleyebiliriz.

Doğanın emrinde miyiz?

Japonya bir ada ülkesi olduğu için adalar arasında ulaşımı geliştirmek zoruna kalması da insanın doğa üzerindeki etkilere örnek olarak verilebilir. Bir başka örnek olarak, orta asyada iklim şartlarının karasal iklim olması nedeniyle gelişen bozkır bitki örtüsünün etkisiyle küçük baş hayvancılık gelişmiş beraberinde halı ve kilim dokumacılığı gibi yan ekonomik faaliyetler gelişmiştir.

Yine benzer bir örnek ülkemizde Konya’dan verilebilir. Türkiye’de karasal iklimin etkili olduğu yerlerden biri olan Konya’da doğal olarak gelişen en temel bitki buğdaydır. Doğal olarak bu bölgede buğdaya dayalı ekonomik faaliyetler görülmektedir.

Doğal çevre insanı bir çok yönden etkiler bu sayede farklı ekonomik faaliyetlerinde ortaya çıkmasına neden olur.

Bu yazımızda doğanın emrinde miyiz konusu dahilinde insan ve doğal çevrenin karşılıklı etkileşimini inceledik ve örnekler ile pekiştirdik.

Yorum yapın