Sıcaklık Nedir?

Güneşten gelen enerjinin yeryüzüne çarparak ısı enerjisine dönüşümüne sıcaklık denir.

Sıcaklık mevsimlerin ve iklim değişikliklerinin belirlenmesinde önemli bir yer tutar. Dünyanın her yerinde aynı sıcaklık özelliklerinden söz etmek mümkün değildir. Hatta bir tepenin güney ve kuzey yamaçlarında bile sıcaklık farklılıkları hissedilir.

Canlıların yaşamını sürdürebilmesi için belli bir sıcaklığa ihtiyacı vardır. Bu sıcaklık bitkiler için -40 ile +40 arasında değişkenlik göstermektedir. Bu yüzden kutuplarda ve çöllerde bitki örtüsüne fazla rastlanmaz. Sıcaklık bitkilerin fotosentez yapmaları, mineral maddeleri emmeleri, kimyasal reaksiyona girmeleri, büyümeleri ve tohumlanmaları için gerekli olduğundan zincirleme olarak diğer canlı türlerini de etkiler.

Bitkilerin büyümesi diğer canlı türlerini etkilediğinden yeryüzünde bitki çeşitliliğinin olduğu alanlarda diğer canlı türlerindeki çeşitliliği de görmek mümkündür. Canlı türleri soğuk iklim tiplerinde fazla değilken, sıcak bölgelere gidildikçe artış gösterir. Bir bölgenin ekvatora olan uzaklığı sıcaklığı etkilediğinden canlı türlerini de etkiler.

Hayvanlar sıcaklığa uyum konusunda farklılık gösterebilir. Özellikle balık, kurbağa ve sürüngenlerin vücut sıcaklıkları ortamın sıcaklığına göre değişebilmektedir. Bazı hayvanların vücut sıcaklıkları sabittir. Bu durumda uyum sorunlarını, göç ederek ya da uyku durumuna geçerek çözmeye çalışır.

Örneğin ayılar kış uykusuna yatar, leylekler de göç eder. Hayvanların haricinde bitkiler de kışın tomurcuklarını toprak altında saklayıp yapraklarını dökerek kış uykusuna geçer.

Yorum yapın