Su Döngüsü ve Su Döngüsünün Özellikleri

Yeryüzündeki deniz, akarsu, okyanus gibi su kütleleri hava ve karalar arasındaki alışveriş sonucunda canlı yaşamını sağlayan su döngüsünü oluşturur. Su dünyada sürekli hareket hâlindedir. Bu sayede su kaynakları artmaz ve tükenmez.

Su döngüsünde rüzgârların ve okyanus akıntılarının da rolü büyüktür. Suyun yeryüzündeki çevirimi; su kütlelerinin buharlaşıp nemi oluşturması, nemin yoğunlaşarak bulutları meydana getirmesi ve yağışların yeryüzüne ulaşması ile gerçekleşir. Su, yeryüzündeki karalar ve havada sürekli gaz hâlden sıvı hâle ve sıvı hâlden gaz hâle geçerek döngüyü sağlar.

Su döngüsü
Su döngüsü

Buharlaşan su, soğuk hava ile karşılaştığında kar, yağmur ve dolu şeklinde yeryüzüne düşer. Yeryüzüne düşen suyun bir kısmı kara yüzeyinde toprak tarafından emilirken diğer kısmı da büyük su kütlelerinde birikir. Topraktan emilen su, hem bitkiler tarafından kullanılır hem de yüzeyden yeraltı kaynaklarına ulaşır. Yeraltı kaynaklarına ulaşan su da zamanla deniz, okyanus ve göllere karışır. Su, bazen de kar ve dolu olarak katı hâlde yeryüzüne düşer.

Yüksek kesimlerde biriken kar, sıcaklığın artması ile eriyerek sıvı hâle geçer. Eriyen karlar, toprak tarafından emilerek yeraltı kaynaklarına ya da doğrudan deniz ve akarsulara karışır. Bitkiler topraktan aldıkları suyu terleme yolu ile canlılar solunum yaparak su kütleleri buharlaşarak yeraltı suları da su kütlelerine karışarak su döngüsünü devam ettirir.

Yorum yapın