Bitki ve Hayvan Dağılımı

Farklı hayvan ve bitki türleri, dünyanın farklı alanlarına dağılmış durumdadır. Çünkü her canlı türünün yaşaması için farklı bir sıcaklığa, neme, yüksekliğe, besine ve havaya ihtiyacı vardır. Canlı türlerinin dağılımını genel olarak iklim, yer şekilleri, toprak ve insanlar gibi farklı faktörler etkiler.

Sıcaklık ve iklim, bitki örtüsü dağılımını doğrudan etkileyen iki değişkendir. Kutuplardan ekvatora gidildikçe bitki çeşitliliği artar. Bitki örtüsünün artması hayvan çeşitliliğini de doğrudan etkiler. Bunun en büyük kanıtı olarak kutup bölgesinde 15 çeşit hayvan bulunmasına rağmen ekvatorda bu sayının 150 civarında olması gösterilebilir.

Bitki örtüsü çeşitliliği ve miktarında toprak unsurunu da unutmamak gerekir. Çünkü toprak birçok döngüye katılarak canlıların yaşamasına olanak sağlayacak besin oluşumuna katkıda bulunur. Toprağın varlığı bitki türlerini, bitki türleri de hayvan türlerini etkilemektedir.

Yeryüzündeki biyomlar
Yeryüzündeki biyomlar

Toprağın olmadığı bir alanda bitki ve hayvan çeşitliliğine rastlamak mümkün değildir. Bitki ve hayvanların dünya üzerindeki dağılımına son zamanlarda insan kaynaklı gelişmeler de etkili olmuştur. Özellikle teknolojik gelişmeler ve sanayi çalışmaları; küresel ısınmayı takip eden iklim değişikliğine, mevcut alanların daralmasına ve hava kirliliğine sebep olarak bitki ve hayvan türlerindeki çeşitliliğin azalmasına ayrıca hayvanların göç ederek kendilerine yeni yaşam alanları bulmalarına neden olmuştur.

Yorum yapın