Tropikal Yağmur Ormanları

Tropikal yağmur ormanları, ekvatorun 10˚ güney ve 10˚ kuzey enlemleri arasındaki alanı kapsayan yaşam kuşağını meydana getirir. Bu alan yıl boyunca güneş ışınlarını dik açı ile almaktadır. Dolayısı ile sıcaklık yıl boyu 24 °C ile 32 °C arasında seyreder. Böylece bitkiler 365 gün fotosentez yapabilme imkânı bulur. Bu biyomun dünyanın akciğerleri olarak adlandırılmasının en büyük nedeni yıl boyunca fotosentez sayesinde oksijen üretebilmesidir. Tropikal kuşak, dünyanın en yağışlı biyomu olup yıllık yağış miktarı 2500–4000 mm’yi bulmaktadır.

Kuraklık ve aşırı soğuğun olmayışı bitki ve hayvan türlerindeki çeşitliliği de arttırır. Tropikal kuşak, dünya üzerindeki canlıların % 70’ini barındırarak en zengin canlı çeşitliliğine sahip biyom olma özelliğini kazanmıştır. Bu yaşam kuşağında; 4000 böcek türü, 750 ağaç türü, 15 000 çiçek türü, 400 kuş türü ve 100 sürüngen türünün yaşadığı bilinmektedir.

Tropikal yağmur ormanlarının kapsadığı bölgeler
Tropikal yağmur ormanlarının kapsadığı bölgeler

Tropikal yağmur ormanlarındaki ağaçlar, 70 metre uzunluğunda ve geniş yapraklıdır. Yıl boyunca yapraklarını dökmedikleri gibi yeşilliklerini de korur. Ağaçların uzun oluşu güneş ışınlarının aşağılara inmesini engeller. Bu yüzden ağaçların alt kısımlarında alçak bitkiler ve otlar yaşar. Tropikal yağmur ormanlarının farklı katmanlarında farklı canlılar yaşamaktadır.

Tropikal yağmur ormanları
Tropikal yağmur ormanları
  1. katman: Ağaçların 50 metre ve daha yükseğinde bulunan, ışık isteyen, tepedeki yaprak ve ağaçlardan oluşur.
  2. katman: 30–40 metrelerdeki sarmaşıklardan oluşur. Biyomdaki çoğu canlı güneş ışığından yararlanmak için bu katmanda yaşar.
  3. katman: Daha aşağıda kalan kısımdır. Güneş ışığı daha az alınır. Küçük ağaç ve bitki türleri için uygundur.
  4. katman: Ağaç köklerinin, otların ve dökülmüş ağaç yapraklarının oluşturduğu katmandır. Yerde yaşayan böcekler ve diğer hayvanlar bu katmanda bulunur.

Yorum yapın