Tundra Bitki Örtüsü

Tundra, Kutup bölgelerinin yakınlarındaki bitki örtüsüne verilen addır. Dünyanın kuzey kutup bölgesinde bulunur ve ağaçsız çalılardan oluşan bozkır biyomlarını meydana getirir. Tundralarda bodur ağaçlar ve karayosunları denilen bitkilerden başka fazla çeşitliliğe rastlanmaz. Bu yüzden kutup çölleri olarak da adlandırılır.

Bu biyomlar yılın yarısından daha fazla bir süreyi karlar altında geçirir. Yazın sıcaklık 10 °C’yi bulurken bu derece kışın -32 °C’ye kadar düşer. Var olan tundra bitkileri düşük sıcaklıktan, susuzluktan ve şiddetli rüzgârlardan toprağın ya da karın altına gizlenerek korunur. Tundralarda bulunan hayvan türleri genellikle beyaz renktedir. Böylece etrafa renk olarak adapte olduklarından diğer hayvanlara av olmaktan korunur. Ren geyiği, kurt ve ayı tundra biyomdaki hayvanlara örnek olarak verilebilir.

Tundra bitki örtüsü
Tundra bitki örtüsü

Tundralar Kutup bölgelerindeki İzlanda, Sibirya gibi ülkelerde hâkimdir. Bu bölgelerde en fazla yağış, yaz aylarında görülür. Toprağın altı donmuş hâlde olduğundan geniş bataklıklara rastlanır.

Dünyada tundranın hâkim olduğu bölgeler
Dünyada tundranın hâkim olduğu bölgeler

Yorum yapın