Yapraklarını Döken Ağaçlardan Oluşan Ormanlar

Dünyanın daha çok Kuzey Yarım Kürenin orta enlemlerinde Avrupa’nın tamamını, Çin’in orta ve kuzeyini, Amerika’nın da kuzey bölgelerini kapsayan büyük bir yaşam kuşağıdır.

Türkiye, ılıman bir iklim kuşağında ve orta enlemlerde olduğundan yapraklarını döken ağaçların oluşturduğu bu ormanların tamamını bünyesinde barındırır. Güney Yarım Kürede, karalar sınırlı olduğundan bu karasal biyom gözlenmez. Bu orman biyomu konumu nedeni ile bol yağış alır. Bu kuşaktaki ağaçlar kışın dinlenme durumundadır. Bu dönemde donmadan dolayı su alamadıklarından sonbaharda yapraklarını döker.

Tomurcuklar sert ve tüylü yapraklarla örtülü olduğundan kışı zarar görmeden geçirir. Topraktaki organik ayrışma kuzeyde kalan tayga ve tundra biyomlarından daha fazladır. Bu yüzden toprak humustan zengin, dolayısı ile de verimlidir.

Bu zenginlik kuşaktaki ağaç çeşitliliğini de etkilemektedir. Biyomda 25’e yakın ağaç çeşidi içinde kayın, meşe, ıhlamur, gürgen, fındık gibi ağaçlar sayılabilir. Ağaçların alt kısımlarında çalılar ve otsu bitkiler bulunur.

Yapraklarını döken ağaçlardan oluşan ormanlar
Yapraklarını döken ağaçlardan oluşan ormanlar

Sıcaklık ve diğer çevresel şartlar geliştiğinden hayvan türlerinde de çeşitlilik gözlemlenir. Bu orman biyomunda; kartal, ayı, sincap, fare, gelincik, samur, sansar, karaca, geyik, çakal, köstebek, kurbağa, timsah, sürüngen, kuş ve böcek türleri gibi hayvanlar yaşar.

Yorum yapın