Çevre İle İlgili Yapılan Anlaşmalar

Çevre sorunlarının küresel boyutlara ulaşması, sorunların çözümü için uluslararası çalışmaları zorunlu kılmıştır. Bu amaçla imzalanan anlaşmalar ve düzenlenen konferanslar bulunmaktadır.

Ramsar Sözleşmesi: 1971 yılında İran’ın Ramsar şehrinde imzalan bu sözleşmeye göre sulak alanların korunması temel hedef olmuştur. Türkiye bu sözleşmeye 1994 yılında imza atmıştır.

Rio Dünya Çevre Zirvesi: 1992 yılında Brezilya’nın Rio de Janerio (Rio de Jenerio) kentinde toplanan bu zirvede aşağıdaki sözleşmeler taraflarca imzalanmıştır.

• Biyoçeşitlilik Sözleşmesi: Bu sözleşmede biyoçeşitliliğin korunması temel amaç olarak belirlenmiştir.
• Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi: Aşırı kuraklık yaşayan ülkelerde çölleşme ile mücadeleyi ve çölleşmenin etkilerini azaltmayı amaçlamaktadır.
• İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi: İklim değişikliklerine bağlı sorunların üstesinden gelmek için imzalanmıştır.

CITES: Nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaret sebebiyle canlıların hayatta kalmalarını tehdit etmesini önlemek amacıyla ortaya atılmış bir sözleşmedir. 1973 yılında yürürlüğe giren bu sözleşme 183 ülke tarafından imzalanmıştır.

Viyana Sözleşmesi ve Montreal Protokolü: Ozon tabakasındaki seyrelmelerin önlenmesi ve ozon tabakasını incelten maddelerle ilişkin Montreal Protokolü imzalanmıştır. 1987 yılında imzalanan bu sözleşme ile uluslararası iş birliliğini sağlamayı hedeflemiştir.

Habitat Konferansı: Yerleşim birimlerinin insanlar için sağlıklı, güvenli, adil ve yaşanabilir olmasını amaçlanmaktadır. Bu konferansın ilki Meksika’da, ikincisi ise 1996 yılında İstanbul’da gerçekleştirmiştir.

Bern Anlaşması: 1979 yılında Bern kentinde yapılan bu anlaşma ile Avrupa’daki yaban hayatını korumayı hedeflemiştir.

Yorum yapın