Çevre Sorunlarını Önlemede Bireye Düşen Görevler Nelerdir?

Çevreyi koruma adına bütün sorumluluğu devletten beklemek yanlış olur. Bireylerin de çevreyi korumak onu güzelleştirmek için sorumluluk alması gerekmektedir. Temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamak hepimizin hakkı olduğu gibi onu sağlamak için yine herkesin duyarlı olması gerekir çünkü içinde yaşadığımız dünya sadece bizim değil aynı zamanda gelecek kuşakların da yaşam alanıdır.

Bireylere düşen görev ve sorumlulukları şu şekilde sıralamamız mümkündür:

• Çevre bilinci oluşturmak için eğitime okul öncesi dönemden başlamalıdır.
• Su ve enerji tasarrufu sağlanmalıdır.
• Katı atıklar özelliklerine göre depolanmalıdır. (cam, şişe, kâğıt vs.)
• Biten pillerin ayrı bir yerde toplanması sağlanmalıdır.
• Mümkün olduğunca araba kullanımı azaltılmalıdır.
• Kanalizasyonlar genişletilmeli ve taşması önlenmelidir.
• Yere çöp atanlar uyarılmalıdır.
• Çöplerden sızan sularla canlıların zarar görmemesi sağlanmalıdır.

Yorum yapın