Çevresel Örgütler, Kısaltmaları ve Açıklamaları

Uluslararası ve yerel çevre örgütleri çevre sorunlarını önleyen, kamuoyu oluşturarak halka bilinçlendirici ve yönlendirici telkinlerde bulunan ve çeşitli çevre projeleri hazırlayarak bunları sunan yapılardır.

Türkiye’de de bazı çevre kuruluşları bulunur. TEMA, ÇEKÜL, DHKD, TÇV ve- TURMEPA bu kuruluşlardan bazılarıdır.

TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele,Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma ve Tanıtma Vakfı): 1992 yılında kurulmuş olup doğal varlıkların korunması, erozyonla mücadele ve çevre sevgisinin topluma anlatılması temel amaçları arasındadır. Vakfın yaptığı ağaçlandırma çalışmaları ve çölleşme ile mücadelesi ülkemizde önemli bir yere sahiptir.

ÇEKÜL (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı): Çevreyi koruma adına çok sayıda çalışmaları bulunan vakıf kent, havza ve ülke geneline göre projeler hazırlamaktadır. Çevreyi koruma, yaşatma ve değerlendirme ilkeleri vardır.

DHKD (Doğal Hayatı Koruma Derneği): 1975 yılında faaliyete geçen dernek, ülkemizin zengin bitki hayvan türleri ile doğal korunması için önlemler alınmasını hedefler.

TÇV (Türkiye Çevre Vakfı): 1978 yılında kurulan bu vakıfın amacı, temiz ve düzenli bir çevrede yaşamayı hedefler, çeşitli çalışmalar ve yayınları ile bu amaçlar gerçekleştirmektedir.

TURMEPA: Gelecek nesillere yaşanabilecek bir çevre bırakabilmek, onları denizlerimize ekonomimize, sağlığımıza ve refahımıza katkılarından yararlanabilmelerini sağlamaktır. Kişisel sağlık, refah ve Türkiye’nin ekonomik geleceği için oluşan önemli riskler hakkında kamusal farkındalığı arttırmak, halkın deniz ve sahil çevresinin süregelen tahribatına karşı müsamaha göstermemeleri konusunda faaliyete geçmeleri için halkı teşvik etmek, denizlerin uzun süre korunmasını sağlamak için çocuklarda ve gençlerde çevre bilinci yaratmak, öncelikli tehdit altındaki deniz çevrelerini korumak ve Türkiye’nin uluslararası çevre kurallarını ve AB üyeliğinin gerektirdiklerini karşılamasını sağlamaktır.

Yorum yapın