Dünya Ticaret Merkezleri ve Ağlarının Ekonomideki Yeri

Global dünyada ticaret, ülkeler arası iletişim ile geniş bir yelpazede kendisine pazar alanı bulmaktadır. Küreselleşme olarak tanımlayabileceğimiz bu durum mal ve hizmetlerin sınır dışına aktarılmasıdır.

Teknoloji dünyasının her geçen gün hızlı bir şekilde kendisini yenilemesi uzakları yakın ederek dünyayı kocaman bir köy hâline getirmiştir. Bilginin kısa sürede dünyanın her yerine yayılıyor olması tüketici ile üretici arasındaki iletişim kolaylaşmış böylece ticaretin sınırları genişlemiştir. Bu durum kültürel aktarımların da hızlanmasına neden olmuştur.

Toplumsal farklılıklar hızlı yayılmakta ve kültürel bir kaynaşma meydana gelmektedir. Ekonomik açıdan bakıldığında küreselleşme paranın ülkeler arasındaki dolaşımı demektir. Küreselleşme ile ticaretin gelişmesi hem iç pazarı hem dış pazarı hareketlendirmektedir. Küreselleşme ürün çeşitliliğini arttırdığı gibi rekabet ortamının hızlanmasını kalitenin yükselmesini sağlamaktadır. Zamanında teslim etme ve ödeme kolaylıkları ticareti üst düzeye taşımaktadır.

Yorum yapın