Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri

İnsanların geçimlerini sağlamak için yaptıkları faaliyetlere ekonomik faaliyet denir. Ekonomik faaliyetler coğrafi şartlara göre çeşitlenir ve o yerdeki sosyal – kültürel hayatı doğrudan etkiler. Örneğin ülkemizde Karadeniz bölgesinde çay tarımı yaygın olarak yapıldığı için bölgedeki sosyal, kültürel ve ekonomik hayat çay üzerine kurulmuştur.

Mâni, türkü ve fıkralarda ana temanın çay ya da fındık olduğu görülür. Yöresel halk oyunları ve çalgıları diğer bölgelerimizden farklıdır. Benzer durumu Akdeniz bölgesinde de görmekteyiz. Her yıl düzenlenen tarım festivalleri bunun güzel bir örneğidir. Tarımsal faaliyetlerin yaygın olduğu yerlerde beslenme alışkanlıkları yöresel ürünlere dayanırken sanayi ve hizmet sektörünün geliştiği yerlerde hazır gıdalar öne çıkmaktadır. Bu farklılığı hayatın her alanında görmek mümkündür. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanların gündelik hayatında toprağı sürme, tohum atma, hasat etme gibi konuşmalar yer alır. Bu faaliyet daha çok kırsal kesim de yaygın olduğundan imece usulü ile çalışırlar. Tarım ve hayvancılığın öne çıktığı yerlerde yapılan festivallerdeki öncelikli amaç, bölgeyi tanıtmak, tarımdaki devamlılığı sağlamak ve kırsal yerlerde gelişimin önünü açmaktadır.

Bir başka ekonomik faaliyet ise turizmdir. Turizm birbirinden farklı kültürel dokulara sahip toplumların kaynaşmasına zemin hazırlar. Turistik yerde yaşayan insanlar gelen turistlerle iletişim kurmak için yeni bir dil öğrenme çabasına girer. Sanayi ve hizmet sektörünün geliştiği toplumlarda kentsel yaşam kültürü hâkim olmaktadır. Kentlerde insanların alışkanlıkları ve yaşantıları kırsal yerlere göre çok farklıdır.

Yoğun iş temposunun olduğu kentlerde dinlenme zamanları ve yapılan aktiviteler kırsal alanlardan oldukça farklıdır. Kentlerde sosyal ve kültürel donatılar geniş yer alır ve özellikle hafta sonuna yönelik etkinlikler düzenlenir. Tiyatro, sinema, konserler, piknikler vs. kentsel yaşamın ortaya çıkardığı sosyal faaliyetlerdir. Şehirler aynı zamanda değişik türde ve yapıda pek çok eğitim kurumunu bünyesinde barındırır. Okul öncesi eğitimden üniversite eğitimine kadar her kademedeki eğitim hizmetleri bulunabilir. Okulların dışında kişisel gelişim kursları ve meslek öğrenme atölyeleri de şehir hayatı içinde yer alan başka bir yapıdır. Şehir hayatı engelli insanların topluma kazandırılması ve gündelik hayatta kendi işlerini yapabilmeleri için çeşitli etkinlikler düzenlenir. Sivil toplum örgütleri ve devlet bu konuda el ele vererek engelli vatandaşa hizmet etmektedir. Örneğin hastane ve okullarda engelli asansörlerinin olması, kaldırımların engelli kullanıma uygunluğu gibi. İş olanakları ve sportif faaliyetler de engelli vatandaşların toplumdan soyutlanmaması için yapılan diğer uygulamalardır.

Yorum yapın