Küresel Isınmaya Karşı Uluslararası Çözüm Arayışları

a. Hükûmetler arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC): Birleşmiş Milletlere bağlı olan IPCC, Dünya Meteoroloji Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından 1988’ de iklim değişimi üzerinde insan etkilerini ve iklim değişiminin risklerini değerlendirmek üzere kurulmuştur. Bugüne kadar beş tane değerlendirme raporu yayınlayan IPCC iklimsel değişimin etkilerini azaltma ve değişime uyum sağlamayı değerlendirmektedir.

b. Kyoto Protokolü: 1992’de Rio’da (Brezilya) imzalanan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi insan kaynaklı iklim değişiminin olumsuz etkilerinin önlenmesi ve sera gazı salınımının düşürülmesini teklif eden uluslararası ilk anlaşmadır. Anlaşma,1997’de Japonya’nın Kyoto kentinde güncellenmiş ve Kyoto Protokolü adını alıp 2005 yılında yürürlüğe girmiştir. Türkiye’nin 2009 yılında taraf olduğu protokole 191 ülke ve AB ülkeleri dâhildir. Kyoto Protokolü’ne göre;

• Ülkeler sera gazı salınımını 1990 yılı seviyesinin %5 altına çekecektir.
• Fosil yakıtlar yerine alternatif enerji kaynakları kullanılacaktır.
• Az enerji tüketen sistemlere geçilecektir.

c. Paris İklim Anlaşması: Paris İklim Anlaşması, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinde sera gazları salınımını azaltmaya yönelik önlemleri içeren bir anlaşmadır. 191 ülke tarafından imzalanmış ve 2016’da yürürlüğe girmiştir. Anlaşmanın başlıca hükümleri şunlardır:

• Küresel sıcaklık artışının 20ºC altında kalmasını sağlamak,
• Sera gazı salınımını azaltmak,
• Çevreci, sürdürülebilir ekonomi politikalarına önem vermek,

Yorum yapın