Türkiye’de Ticaret Sektörünün Ekonomiye Katkısı

Ticaret, üreticiden tüketiciye kadar giden taşıma, depolama ve ambalajlama gibi sistemli yapının adıdır. Ticaretin temel amacı para kazanmaktır. Ticaret yapılış biçimine göre iç ve dış ticaret olmak üzere ikiye ayrılır.

İç ticaret daha çok ham maddeler ve mamul maddelerin satışıyla ilgilenir. Dış ticaret ise ithalat ve ihracat olarak iki şekilde olmaktadır. Ülkemizde bütçe içindeki ticaretin payı % 32’dir. Ülkemiz Dünya Bankası raporlarına göre 2016 yılında satın alma kapasitesi dünyanın 13. Avrupa’nın ise 5.büyük ekonomisine sahip ülkedir. Özellikle Gümrük Birliği Anlaşması’ndan sonra ülkemizin Avrupa ülkeleri olan ticari münasebetlerinde ciddi artış meydana gelmiştir.

Son 12 aylık dönemde,

• İhracat bir önceki yıla göre %6,5 oranında artış ile 162 milyar 417 milyon dolar, ithalat ise %12,1 oranındaki artış ile 242 milyar 725 milyon dolar olmuştur.

• Dış ticaret hacmi bir önceki yıla göre %9,8 oranında artarak 405 milyar 143 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %66,9 olmuştur.

 

Yorum yapın