Türkiye’de Ulaşımın Ekonomiye Katkısı

Bir ülkenin iç ve dış ticaretinin gelişmesinde ulaşımın payı büyüktür. Ulaşım tek başına gelişen bir sektör değildir. Üretimin bir ayağı olan dağıtım ulaşım ile sağlanmaktadır. O yüzden ulaşım diğer sektörlerinde gelişmesiyle aynı anda ilerler.

Ülkemizde ulaşımın gelişmesi ekonomik kalkınma hızını yükselteceği için bu konuda atılacak dengeli ve planlı politikaların oluşturulması zorunludur. Son zamanlarda hızlı tren sefer sayılarındaki artışlar aynı zamanda nüfusun bir yerden başka bir yere akmasını kolaylaştırmıştır. Ulaşımın amaçlarından biri talebin karşılanmasında emniyet, hız ve verimlilik esastır.

Ülkemiz ekonomisinde yaklaşık %7’lik paya sahip olan ulaşım sektörünün ekonominin üzerindeki etkileri şu şekildedir:

• Günlük hayatımızın akışını sağlayan en önemli unsurdur.
• Üretim hizmetlerinin geliştirilmesini sağlar.
• Gelir dağılımının düzenlenmesine yardımcı olur.
• İstihdam alanını genişletir.

Ulaştırma sistemi her biri kendisine özgü özellikler taşıyan kara yolu, demir yolu, deniz yolu, hava yolu ve boru hatları gibi alt sistemlerden (türlerden) meydana gelmektedir. Belirtilen alt sistemler özerk hizmet sunabildiği gibi biraya gelerek çok türlü taşımacılık hizmeti de sunabilmektedir. Türkiye’ de hava yoluyla taşınan toplam yolcu sayısına 10 yıllık dönemler hâlinde baktığımızda periyodik bir artışın olduğunu görmekteyiz. 2009 yılında toplam yolcu sayısı 85 milyonu aşmış ve nihayet 2010 yılında ilk kez 100 milyon yolcuya ulaşmıştır. 2014 yılı sonunda taşınan yolcu sayısı 166 milyon olmuştur. Böylesine bir artışın en önemli nedeni politik anlamda bu konuda yapılan istikrarlı çalışmalar olmuştur. Sonuç itibari ile Türk Hava Yolları, gerek taşınan yolcu gerekse de güzergâh sayısında dünyanın en hızlı büyüyen hava yolu şirketlerinden birine dönüşmüştür.

Uluslararası ticaretin yaygınlaşması ile ekonomik rekabetin artması, ulusal ve uluslararası şirketlerin yaygınlaşmasına bağlı olarak insanların daha kısa sürede ve konforlu biçimde seyahat etmek istemesi gibi etkenler sayesinde ulaşım ve taşımacılık sektörüne olan ilgi artmıştır. Daha güvenli ve düşük maliyetle daha kısa sürede uzak mesafelere ticari malların ve insanların ulaşımının sağlanabilmesi, ulaşım ve taşıma sektörleri için hedeflerine ulaşmada anahtar kelimeler hâline gelmiştir. Ulaşım ve taşımada zamanın kıymetli olması sebebiyle sürekliğin sağlanması kombine taşımacılığın önemi artmaktadır.

Tüm ulaşım modları arasında uyum sağlanarak yük ve yolcu taşımacılığında ağırlık demir yolu, deniz yolu taşımacılığına verilmelidir. Kara yolu, deniz yolu, demir yolu ve hava yolu kombine taşımacılık geliştirilmelidir. Gerekli fiziki alt yapılar hazırlanmalıdır. Hemen her ülke için kara yolu, demir yolu, deniz yolu, hava yolu, su yolu ve boru hatlarının teknik ve ekonomik açıdan uyumlu ve etkin bir ulaştırma sisteminin geliştirilmesi gereklidir. Bu amaçla ulaşım ile ilgili merkezî bir veri tabanı oluşturulmalıdır. Tüm taşıma türlerinde yurt içi ve yurt dışına yönelik taşımalarla ilgili sağlıklı veri tabanının oluşturulması sektörün doğru tanımlanması açısından önemlidir (Taşkın Deniz syf 151).

Yorum yapın