Türkiye’nin Jeopolitik Konumunun Bölgesel Etkileri

Türkiye’nin sahip olduğu jeopolitik konumu üzerine etkili olan faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz:

• Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada olmasının yanı sıra İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına sahiptir.
• Kuzeyde Hazar Petrol Havzası’na, güneyde ise Orta Doğu Petrol Havzası’na komşu olması onu önemli bir kavşak noktası hâline getirmiştir.
• Üye olduğu küresel ve bölgesel örgütler jeopolitik önemini artırmaktadır.
• Türkiye sahip olduğu kara yolları sayesinde üç kıta arasında bir bağlantı noktasıdır.
• Hava yolu ulaşımında son yıllarda yapmış olduğu atılımlar ile ülkeyi avantajlı hâle getirmiştir.

Bulunduğu konumu daha ileri bir seviyeye taşımak için bazı projeler geliştirmektedir. Bunlar:

• Kanal İstanbul Projesi
• 3. Havalimanı Projesi
• Osman Gazi Köprüsü
• Demir İpek Yolu Projesi
• Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP)

Yorum yapın